Zadanie wykonywane w ramach projektu: "Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii".

Przydatne adresy www

Instytut Metali Nieżelaznych http://www.imn.gliwice.pl
Wydział Metali Nieżelaznych http://www.wmn.agh.edu.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza http://www.agh.edu.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl
Oœrodek Przetwarzania Informacji http://www.opi.org.pl
PortalFunduszy Europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl